FAQ

Ölands Krögarförening, med över 50 medlemmar, arbetar med att värna om svensk matkultur och i synnerhet den öländska. Stolt verkar man på en ö, som av många kallas nordens Provence, och har fantastiska råvaror.

Med Ölands unika natur är det naturligt att verka för ett löpande miljöarbete. Att använda giftfria, obesprutade och kravmärkta råvaror från lokala leverantörer är en uttalad målsättning för föreningens medlemmar.

Samarbetet med lokala matproducenter är en självklarhet och tillsammans försöker man ta fram och förädla råvaror. Detta tillsammans med vidareutbildning leder till en ständig utveckling och en ambition att hålla högsta kvalitet i öns restaurangkök.

Krögarföreningen arbetar också med att förlänga säsongen och idag finns flera årsöppna företag.

Läs mer

https://www.facebook.com/%C3%96lands-Kr%C3%B6garf%C3%B6rening-191710210859723/?__tn__=HHH-R

Regional matkultur är en märkning som visar att här erbjuds något lokal- eller närproducerat. Konceptet finns i stora delar av Europa och här i Sverige är varje landskap ett eget område.

Läs mer

https://culinary-heritage.com/region.asp?regionid=2

Öländska delikatesser syftar till kroppkakor och lufsa.

USP – Unique Selling Point eller Unique Selling Proposition syftar på de unika faktorerna som skiljer ett företags erbjudanden från sina konkurrenters. En USP kan sammanfattas med en mening eller bara några ord som på ett beskrivande och tydligt talar om för kunden vad som särskiljer och utmärker dem. Här har vi låtit företagen välja ut upp till 6 uspar.

Svenskt Kött 1 – Svenskt kött är inte prioriterat
Svenskt Kött 2 – Svenskt kött serveras
Svenskt Kött 3 – Allt kött som serveras är svenskt.

KRAV-märket är en miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer

https://www.krav.se/om-krav/

Närproducerat syftar till råvaror som produceras på Öland och i Kalmar län.

Gårdsförsäljning är i Sverige ett begrepp som omfattar den verksamhet där en producent av livsmedel, grödor eller produkter från animalieproduktion kan försälja dessa i förädlat skick direkt till konsument. Försäljningen sker i regel i en gårdsbutik. Gårdsbutiken kan även sälja andra leverantörers produkter. Smakhantverk syftar till producenter som huvudsakligen levererar till butiker, restauranger kaféer etc och kan därmed inte besökas.

White Guide är Nordens ledande guidesystem. I Sverige har restaurangguiden getts ut sedan 2005. Varje år testas och bedöms runt 800 restauranger, varav 600 får en plats i guiden. Sedan 2013 publiceras också White Guide Café där Sveriges 250-300 bästa caféer presenteras och bedöms utifrån kaffe- och bakverksutbud.

White Guide har etablerat sig som en självklar auktoritet och en drivande kraft i utvecklingen av både gastronomi och restaurangkultur. Nyckeln är en seriös och innovativ krogkritik, full transparens runt bedömningskriterierna och en hög journalistisk integritet. White Guide testar anonymt (med bordsbeställning i fingerat namn) och betalar utan undantag sina restaurangnotor.

Läs mer på deras hemsida.

https://whiteguide.com/se/sv

White Guide på Öland

http://www.whiteguide.se/universalsearch?field_restaurant_keyword_value=&tid_2=All&Landskap=oland